[ZESTAWIENIE SZLAKÓW BPN]     [OPISY SZLAKÓW]

Babia Góra - Diablak 1725 m n.p.m.
Babia Góra to najwyższy masyw polskich Beskidów. Cały wyraźnie góruje nad okolicznymi wzniesieniami. Na stokach Babiej Góry występuje piętrowy układ roślinności od regla dolnego, przez bór świerkowy, kosodrzewinę, aż po piętro z roślinnością wysokogórską (porosty). Babia Góra to bardzo atrakcyjny krajobrazowo szczyt, niemniej jednak wysoki i groźny. Północna, skalista część masywu Babiej Góry jest bardzo stroma (nachylenie do 60°), poprzecinana żlebami i wypływającymi ze zbocza strumieniami. Zimą często zdarzają się tu lawiny. Południowa część jest zdecydowanie łagodniejsza. W rejonie szczytu, po słowackiej stronie grzbiet jest prawie płaski.

Na Babią Górę najlepiej udać się czerwonym szlakiem z Przełęczy Krowiarki (Lipnickiej) 1012 m n.p.m., dokąd można dojechać autobusem z Zawoi. Interesujący szlak wiedzie także z Zawoi Markowa przez Markowe Szczawiany (zielony szlak) a potem czerwonym lub żółtym na szczyt Babiej. Najlepiej jednym szlakiem wejść a drugim zejść.
Jeśli zdecydujemy się na wejście czerwonym szlakiem z Przełęczy Krowiarki, to na początek czeka nas 50 minutowe ostre podejście w lesie (zejście 30 minut). Po tym czasie dojdziemy na Sokolicę (1367 m n.p.m.) skąd ujrzymy piękny widok na Babią Górę.
Po 2,40h (zejście 1,30h) od Sokolicy docieramy na szczyt Babiej.
Z wierzchołka przy bezchmurnym niebie można zobaczyć Beskid Śląski, Makowski, Żywiecki, Gorce, Tatry, góry słowackie, a w przy wyjątkowej przejrzystości (3-4 razy w roku) nawet przedmieścia Krakowa.

Chcąc zejść z Babiej Góry do Schroniska na Markowych Szczawinach mamy do wyboru dwie drogi. Szlak czerwony wiedzie do Markowych Szczawin przez Przełęcz Brony (zejście 45 minut, wejście 1,20h), skąd po 20-30 minutach znajdziemy się przy schronisku. Jest to szlak przystępny dla przeciętnego turysty i nie powinien sprawiać większych kłopotów.
Żółty szlak - Perć Akademików. Znacznie trudniejszy, do złudzenia przypominający te w Tatrach Wysokich. Przeznaczony jest dla doświadczonych turystów i wymaga dobrej kondycji fizycznej. Zejście Percią Akademików zajmie 1h, wejście ok. 1,40 h.

Szlak Papieski
Wyznaczony szlak upamiętnia ostatnią wędrówkę górską Ks. Kard. Karola Wojtyły przed jego wyborem na papieża 9 września 1978 r.

 Długość szlaku: 18 km.

Czas przejścia: Skawica Górna - Przełęcz Lipnicka (Polana Krowiarki): 5 i 1/2 godz.
Przełęcz Lipnicka (Polana Krowiarki) - Skawica Górna: 5 godz.

Punkty do GOT: Skawica Górna - Przełęcz Lipnicka (Polana Krowiarki): 26/21 punktów GOT.
Szlak trudny na odcinku Sucha Góra - Schronisko na Hali Krupowej, miejsca widokowe na Suchej Górze, Kucałowej Przełęczy, przy schronisku na Hali Krupowej, Złotej Grapie i Kiczorce (Hala Śmietanowa), większość trasy przebiega lasem szczytami i stokami Pasma Policy.

Oznakowanie: Znaki żółto-białe (barwy papieskie) w kształcie kwadratu złożonego z dwóch barwnych trójkątów.
Oznakowanie Szlaku Papieskiego pokrywa się ze znakami szlaków turystycznych. Na odcinku Skawica - Schronisko na Hali Krupowej znaki niebieskie, ze schroniska do Przełęczy Lipnickiej znaki czerwone.

Opis skrócony z czasami przejść: Skawica Górna (450 m n.p.m.) - 1 godz. - Sucha Góra (625) - 1 i 1/4godz. - Kucałowa Przełęcz (1170) - 5 min. - Schronisko PTTK na Hali Krupowej (1152) - 5 min. - Jasna Góra (1236) - 15 min. - Złota Grapa (1242) - 5 min. - rezerwat przyrody im. prof. Zenona Klemensiewicza - 20 min. - Polica (1369) - 1 godz. - Kiczorka (Hala Śmietanowa 1298) - 30 min. - Brożki (1236 m) - 30 min. - Główniak (1093) - 15 min. - Syhlec (1125) - 15 min. - Przełęcz Lipnicka (Polana Krowiarki 1012).

Opis miejsc na szlaku:

Skawica Górna (450) - początek Szlaku ks. kard. Karola Wojtyły od rzeźbionej tablicy pamiątkowej i dalej doliną Skawicy Sołtysiej w kierunku Suchej Góry.

Sucha Góra (625) - jeden z najwyżej położonych przysiółków Skawicy. Przy zejściu z drogi asfaltowej do lasu jest punkt widokowy na Dolinę Skawicy i Pasmo Jałowieckie. W przysiółku tym znajduje się tu najmniejsza szkoła podstawowa w Gminie Zawoja, w której gościła Maria Konopnicka w 1908 r.

Kucałowa Przełęcz (1170) - widokowy punkt w Paśmie Policy położony w północnej części Kucałowej Hali będący jednocześnie rozwidleniem szlaków turystycznych w kierunku Sidziny (czarny i zielony), Jordanowa (czerwony), Zawoi (zielony), Juszczyna (żółty) i Babiej Góry (czerwony). Na pobliskiej Okrąglicy (20 min. szlakiem czerwonym) warta do zobaczenia Kaplica i Droga Krzyżowa.

Schronisko PTTK na Hali Krupowej im. prof. Kazimierza Sosnowskiego - położone jest na wysokości 1152 m n.p.m. w Paśmie Policy w obniżeniu jego grzbietu, pomiędzy szczytem Policy a Okrąglicą, w rejonie widokowego wierzchołka Złotej Grapy. Stanowi doskonałe miejsce widokowe na Tatry i wzgórza Orawy i Podhala. Na zachodzie rozciąga się Pasmo Podhalańskie z Syhlcem, ku północy widać wzniesienia Pasma Jałowieckiego a za nim grzbiety Beskidu Małego, natomiast ku wschodowi mamy Beskid Makowski. Tak naprawdę nazwa Hali Krupowej jest używana dla określenia hali znajdującej się na południowych stokach Okrąglicy a hala, na której stoi schronisko nosi nazwę Sidzińskie Pasionki.

Złota Grapa (1242) - miejsce widokowe na Pasmo Jałowieckie, Beskid Mały i Beskid Makowski.

Rezerwat przyrody im. prof. Zenona Klemensiewicza - rezerwat leśny (wysokogórski bór świerkowy zachowany w stanie naturalnym) o pow. 58 ha, utworzony w 1972 r. Nazwą upamiętniono wybitnego językoznawcę Uniwersytetu Jagiellońskiego i członka Polskiej Akademii Nauk - prof. Zenona Klemensiewicza, który zginą w katastrofie lotniczej, jaka miała miejsce 2 kwietnia 1969 r. na północnym stoku Policy. Przez rezerwat przechodzi szlak turystyczny zielony do Zawoi Centrum.

Polica (1369) - najwyżej położone miejsce masywu i na Szlaku Papieskim, wierzchołek i stoki góry pokryte są lasami świerkowymi i występującą na tej wysokości kosodrzewiną. Ze szczytu odchodzi szlak turystyczny niebieski do Sidziny.

Kiczorka (Hala Śmietanowa 1298) - wspaniałe miejsce widokowe na Zawoję masyw Babiej Góry, Pilsko, wzniesienia Beskidu Śląskiego, Tatry, Pasmo Jałowieckie, Beskid Mały i Beskid Makowski. Dawniej na stokach Kiczorki były hale pasterskie skąd druga nazwa Hala Śmietanowa, obecnie całkowicie zalesione. Ze szczytu odchodzą dwa szlaki turystyczne: żółty do Zawoi Lajkonik i niebieski (skrótowy) do szlaku zielonego, który prowadzi do Zawoi Centrum.

Główniak (1093) - na tym wzniesieniu zachowały się fragmenty okopów z II wojny światowej, obecnie są to niewielkie podłużne wgłębienia zarośnięte lasem na jego południowych stromych zboczach.

Brożki (1236) - poniżej tego wzniesienia (około 50 m od szlaku) znajduje się drewniany schron turystyczny zwany "Chatką nad Mogiłą".

Przełęcz Lipnicka (Polana Krowiarki 1012) - koniec Szlaku ks. kard. Karola Wojtyły oznakowany rzeźbioną tablicą pamiątkową. Na polanie umiejscowiony jest postument poświęcony Karolowi Wojtyle nawiązujący do jego pobytu w Zubrzycy Górnej w 1938 r. - jako młodzieniec będąc w wojsku pracował w Junackim Hufcu Pracy przy budowie Drogi Karpackiej. Można tu również zobaczyć symboliczną płytę poświęconą prof. Zenonowi Klemensiewiczowi, który zginął w katastrofie lotniczej 2 kwietnia 1969 r. na północnym stoku Policy. Miejsce to jest głównym wejściem na szlaki turystyczne Babiogórskiego Parku Narodowego, znajduje się tam Punkt Obsługi Zwiedzających BPN. Nazwa polany pochodzi od kobiet zwanych krowiarkami, które wypasały tu krowy. Przełęcz ta stanowi dobry punkt na początek wędrówek górskich: na Babią Górę (znaki czerwone), do schroniska PTTK na Markowych Szczawinach (znaki niebieskie), do Zawoi Policzne (znaki niebieskie), do Zubrzycy Górnej i Orawskiego Parku Etnograficznego (znaki zielone).

Opis Szlaku Papieskiego opracował Mariusz Zasadziński

- góra    

Szlaki turystyczne BPN:

Trasa: Zawoja Czatoża - Gruba Jodła - Fickowe Rozstaje - Markowy Stawek - Osuwisko - Żmijowisko - Markowe Szczawiny
Czas przejścia: 3,5 godz

Trasa: Zawoja Barańcowa - Zawoja Markowa - Średni Bór - Dolny Płaj - Kolista Polanka - Markowe Szczawiny
Czas przejścia: 45 min 

Trasa: Zawoja Czatoża - Markowe Rówienki - Zawoja Markowa
Czas przejścia: 45 min

Trasa: Podryzowana - Ryzowana - Sulowa Cyrhla - Dejakowe Szczawiny - Markowe Szczawiny
Czas przejścia: 2,5 godz

Trasa: Zawoja Policzne - Pole Biwakowe - Bukowy Magazyn - Stara Droga - Polana Krowiarki - Mokry Stawek - Szkolnikowe Rozstaje - Sulowe Szczawiny - Skręt Ratowników - Skręt Partyzantów - Markowe Szczawiny
Czas przejścia: 3 godz

Trasa: Szkolnikowe Rozstaje - Sokolica
Czas przejścia: 45 min

Trasa: Markowe Szczawiny - Skręt Ratowników - Szumiąca Woda - Sucha Kotlinka - Gołoborze - Diablak
Czas przejścia: 1,5 godz

Trasa: Polana Brożki - Polana Krowiarki - Sokolica - Kępa - Gówniak - Diablak - Przełęcz Lodowa - Kościółki - Izdebczyska - Przełęcz Brona - Markowe Szczawiny - Fickowe Rozstaje - Przełęcz Jałowiecka
Czas przejścia: 6 godz

Trasa: Przełęcz Jałowiecka - Żywieckie Rozstaje - Świstakowe Skałki - Mała Babia Góra - Przełęcz Brona
Czas przejścia: 1 godz

Trasa: Przywarówka - Krzywa Rzeka - Wolarnia - Głodna Woda - Diablak
Czas przejścia: 2,5 godz

Trasa: Polana Krowiarki - Hala Śmietanowa - Zubrzyca Górna
Czas przejścia: 2 godz

- góra

www.babia-gora.info